Monday, December 7, 2009

=)


You know, I'm feeling good today. So good. Right now. At least I've understood something important. =)

Guess I can get a deep deep sleep tonight. Sweet dreams guys. Muacks. =D

Friday, November 20, 2009

currently.


. . . I've been feeling a lot like this.

Question.


If a colleague is in danger of driving me to insanity could it be termed self defence if I repeatedly stapled him or her in the head?

wag. mong. ipressure. ang. iyong. sarili.


NATURAL sa tao ang magtampo. At kapag nagtatampo ay nakapagbibitaw ng mabigat na salita—o banta. Ang mahirap, kapag nakapagbitaw na ng ganitong salita, ang pressure ay nasa iyong sarili na.
Gawin nating halimbawa ang isang kilala kong personalidad. Features editor siya ng isang babasahing pambabae na napakasikat. Global brand ang nasabing women’s magazine kaya naman nang ilabas dito sa Pilipinas ay natangay ng kasikatan nito ang sinasabi kong personalidad kaya naging kilala na rin ang pangalan niya sa publishing industry at maging sa entertainment world. Karamihan kasi sa mga cover niya ay mga celebrity na sikat.
Minsan ay nagkaroon sila ng argumento ng kanyang editor-in-chief at ng publisher dahil menor de edad ang celebrity na napisil niyang gawing cover story at interbyuhin para sa isang particular issue. Ang nasabing celebrity ay unti-unti nang nagkakapangalan noon sa showbiz at pinalalabas na hindi na menor. Pero aware ang EIC at ang publisher sa totoong edad ng celebrity.
Matigas sa kanyang paninindigan ang features editor na magamit na cover story ang menor de edad. Aniya ay kaya niyang lusutan iyon, at kung magkaroon man ng isyu o eskandalo, mas mapag-uusapan ang magasin at siguradong papatok lalo ang benta.
Ngunit mas takot ang publisher sa posibleng maging indulto, lalo na kung matawag ang pansin ng Department of Social Welfare and Development. Ang ginawa ng EIC at ng publsiher, kahit nasa imprenta na ang deadline ng magasin ay ipinabago pa rin sa ibang staff ang cover at inalis sa feature sa loob ang menor de edad.
Na-offend ang features editor at nasaktan ang ego. Agad siyang nag-resign at nagbanta: Maglalabas umano siya ng panibagong women’s magazine at pababagsakin niya ang dating magasin na pinaglilingkuran.
Dahil kilala na nga siya sa industriya ay madali siyang nakakuha ng financier para sa plano niyang bagong women’s magazine. Nakakuha siya ng staff at nabuo ang kumpanya. Sa unang tingin ay nasa pagsasakatuparan siya para sa banta na pababagsakin ang dating employer. Ngunit makalipas ang tatlong issue ay nagsara rin agad ang magasin dahil nainip ang financier sa return of investment, at nalakihan masyado sa overhead.
Bigo ang features editor sa kanyang banta. At dahil alam niyang nakarating sa dating employer ang nangyari sa kanyang project—lalo lang nasugatan ang kanyang ego.
Kamakailan ay nakuha uli siyang features editor sa isa pang lifestyle magazine kasi nga ay ito ang kanyang expertise. Ang masaklap, mukhang bago matapos ang 2009 ay magsasara na rin ang nasabing title. Gusto kong isipin kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Ilang taon na ang nakararaan, ang kanyang banta sa dating employer ay nananatili pa ring walang katuparan.
Ito ang sinasabi ko—huwag nating lagyan ng pressure ang sarili natin kung tayo man ang nasa ganitong sitwasyon.
Marami na akong napanggalingang kumpanya. Ang ilan ay tinanggal din ako sa samutsaring kadahilanan. Sumasama ang loob ko pero hindi ako nagbabanta.
Ang pilosopiya ko, aalis ako na wala silang maririnig sa akin. Ngayon, kung may magandang mangyari sa akin sa aking panibagong tour of duty, sampal sa kanila iyon. Pero hinding-hindi ako nagbibitaw ng salitang gaya nang may ibabagsak ako, o may pagsisisihan sila sa pagtatanggal sa akin. Mahirap na.
Isa pa, ugaling bata naman iyon. Para bang dahil hindi ka naisali sa laro ay sasabihan mo ang ibang bata na, “Sige, bibili ako ng kendi hindi ko kayo bibigyan!”
Kung may kakayahan tayo, alam natin iyon sa ating sarili. Masibak man tayo sa trabaho kahit hindi natin kasalanan o dahil ipinaglaban lang natin ang ating karapatan, humayo tayo na walang galit sa dibdib. Magsimula tayo ng panibago na walang pabigat sa kalooban. Walang pressure. Ang oportunidad ay mas naghihintay sa mga nagpapakababa.

Monday, November 16, 2009

Oprah wrote this about men...Interesting……. And thought of posting it here in my blog.


If a man wants you, nothing can keep him away.
If he doesn't want you, nothing can make him stay.
Stop making excuses for a man and his behaviour.
Allow your intuition (or spirit) to save you from heartache.
Stop trying to change yourself for a relationship that's not meant to be. Slower is better.
Never live your life for a man before you find what makes you truly happy.
If a relationship ends because the man was not treating you as you deserve then heck no, you can't 'be friends'.
A friend wouldn't mistreat a friend. Don't settle.
If you feel like he is stringing you along, then he probably is.
Don't stay because you think 'it will get better.'
You'll be mad at yourself a year later for staying when things are not better.
The only person you can control in a relationship is you.
Avoid men who've got a bunch of children by a bunch of different women.
He didn't marry them when he got them pregnant, why would he treat you any differently?
Always have your own set of friends separate from his.
Maintain boundaries in how a guy treats you.
If something bothers you, speak up.
Never let a man know everything. He will use it against you later.
You cannot change a man's behaviour. Change comes from within.
Don't EVER make him feel he is more important than you are...even if he has more education or in a better job.
Do not make him into a quasi-god. He is a man, nothing more nothing less.
Never let a man define who you are.
Never borrow someone else's man.
If he cheated with you, he'll cheat on you.
A man will only treat you the way you ALLOW him to treat you.
All men are NOT dogs.
You should not be the one doing all the bending...compromise is a two way street.
You need time to heal between relationships...there is nothing cute about baggage...
Deal with your issues before pursuing a new relationship.
You should never look for someone to COMPLETE you... a relationship consists of two WHOLE individuals... look for someone complimentary...not supplementary.
Dating is fun...even if he doesn't turn out to be Mr. Right.
Make him miss you sometimes... when a man always know where you are, and you're always readily available to him - he takes it for granted.
Never move into his mother's house.
Never co-sign for a man.
Don't fully commit to a man who doesn't give you everything that you need.
Keep him in your radar but get to know others.
Share this with other women and men (just so they know)...
You'll make someone smile, another rethink her choices, and another woman prepare.

Thursday, November 12, 2009

You Can't costume Stupid.


Stupid Girl Next to Me: "I was going to go as a sexy Marie Antoinette, but the costume is out of stock - don't they know that they are ruining my life."

Now if she had said that she was going as a decapitated Marie Antoinette, that would have been cool. The way I'm imagining it, the neck of the costume would be at the crown of the head, the famous breasts would be at about the eyes, and she could carry a bloodied head in her hand!

Wednesday, November 11, 2009

i heart.

i love waking up in a cold morning with the soft ray of sun touching my face.

i love coffee.
i love listening to house music.
i love cigarettes.
i love walking nowhere.
i love drinkin sessions.
i love smellin my armpit.
i love making faces.
i love reading blogs.
i love Britney.
i love Oreo.
i love watchin indie films.
i love out of towns.
i love sleep overs.
i love doin the laundry.
i love to dace.
i love to sing.
i love beaches.
i love TIGGAH and POOH.
i love Krispy Kreme.
i love writing poems which im doin right now.
i love to see naked people wihihihi.
i love flirtin which i am good at.
i love puttin up a good conversation.
i love listening to rNb.
i love twitter.
i love to fall in love but dont know how to.
i love ridin on big bikes.
i love to peep.
i love to sleep.
i love my job. . . NOT!!!!! hahahah
i love myself. . .
i love bichin!XoXo
iVAN